tirsdag 24. mai 2011

Ordfører bak lukkede dører

Ordføreren i Bardu var litt vel ivrig med å kritisere meg i avisen etter at jeg stilte spørsmål med hvorfor en sak hadde blitt ført bak lukkede dører i Formannskpet. I et leserinnlegg i NT og TF prøvde ordføreren å vri saken bort fra et fokus på hvordan han hadde håndtert saken - til å kritisere meg - litt vel frekt synes jeg - og flere med meg:


Jeg fikk mange henvendelser fra folk i bygda som synes ordføreren hadde vært veldig ufin - og jeg ble oppfordret til å svare på innlegget. Jeg svarte følgende et par dager etterpå:

Bardu Høyre har bidratt til mer åpenhet
Svar til ordfører Oddvar Bjørnsens leserinnlegg om lyssky virksomhet i Bardu.
Bardu Høyre har jobbet i flere år for å få større åpenhet i den politiske behandlingen i kommunen. Og det har vi klart – i motsetning til tidligere er det nesten ingen saker som nå behandles bak lukkede dører. Det synes Høyre er veldig bra! Høyre får mange henvendelser fra folk i bygda som støtter og er for full åpenhet i politiske saker. Men det har ikke vært en enkel prosess siden Høyre har møtt motstand om dette fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Skal saker unntas offentligheten må det kunne hjemles i offentlighetsloven og kommuneloven der hovedregelen at en sak er åpen. Det er meget sjeldent at en sak er av en slik karakter at den må unntas offentligheten og dørene lukkes. Det er ikke alle saker i Formannskapsmøtet der dette har vært en regel.
Blant annet i Formannskapsmøtet i mars. Det er ordføreren og ikke jeg som må svare for hvorfor ordføreren:
- sendte pressen ut av Formannskapet og lukket møtet?
- hvorfor Formannskapsmedlemmene fikk munnkurv om saksopplysninger ordføreren presenterte?
- hvorfor jeg ikke fikk lov til å protokollføre innspill i saken?
Jeg har spurt ordføreren om denne saksgangen, der også pressen var til stede, men har ikke fått svar. Min opplevelse er at ordføreren prøver å vri denne saken til å handle om noe annet enn politisk åpenhet. Dette handler ikke om hva administrasjonen gjør – eller om politisk desinformasjon – men om bevisst holdning til når og hvorfor man lukker pressen og offentligheten ute fra politiske saker.
Regina Alexandrova
Bardu Høyres ordførerkandidat


I dagens NT var det et innlegg fra Institutt for journalistikk som jeg likte veldig godt - som gir støtte til innlegget mitt - og de spørsmål jeg har stilt i denne saken!
onsdag 4. mai 2011

Sleivspark fra Arbeiderpartiet

På Formannskapsmøtet i dag presterte Arbeiderpartiet å si at Høyre er næringslivets verste fiende fordi vi har en annen oppfatning av hvordan næringsarbeidet i kommunen skal drives! Som om Arbeiderpartiet har de beste løsningene liksom…
Høyre vil at kommunen skal ha god kompetanse og være rådgivere og støttespillere for næringslivet – ikke eiere og drivere av alle næringsprosjekt. Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener at kommunen må sitte i førersetet for næringsprosjekter. Hvor blir det av eierskapet og forankringen i næringslivet? I andre kommuner der næringsarbeidet fungerer godt, og det er vekst i kommunen, er næringslivet eiere og pådrivere av prosjektene mens kommunen er rådgivere og støttespillere.
Mange næringsprosjekt i Bardu kommune har ikke blitt realisert fordi kommunen har tatt eierskapet – der prosjektene etterhvert har havnet i en skuff – og kommunens midler brukt. Bardu kommune er dessuten blant de dårligste på næringsutvikling i fylket.
Bardu Høyre mener at næringslivet må være driverne i næringsarbeid og næringsprosjekt og så kan kommunen være kompetansebase og gode støttespillere!

Trafikksikkerhetshallen – hvem må betale?

Hvem leier vel en hall til millionbeløp uten å forsikre seg om at det er inntekter som kan dekke kostnadene?
Varaordføreren er styreleder for trafikksikkerhetshallen og har undertegnet leiekontrakt til millioner – men pr i dag fins det ingen inntekter for å dekke kostnadene. Det er satset på at Forsvaret skal betale moroa. Men Forsvaret vil ikke være med.
Så hvem skal nå betale… håper ikke varaordføreren kommer til Bardu kommune med regningen!
Styret i trafikksikkerhetshallen prøvde å få kommunen til å betale husleie for høsten 2010 – men Høyre klarte så vidt å avverge dette. Men hva vil skje nå…
Høyre ønsker ikke å bruke kommunes midler på dårlig prosjekthåndtering!