søndag 28. august 2011

Litt mer moro fra posisjon i Bardu...

Posisjon jobbet for en utvidet Nasjonalpark i Bardu, mot anbefaling fra Fylkesmannen; for ikke å miste lokal forvaltning over store områder i kommunen.
Men posisjon fikk det som de ville, ikke en liten men en STOR nasjonalpark – mot Høyre sine stemmer (Høyre var for Nasjonalpark i Sørdalen-Isdalen - IKKE en utvidet nasjonalpark!).
Litt moro å lese i Senterpartiets program – noen dager etter åpningen av nasjonalparken: “Vi skal jobbe for lokal forvaltning av utmarka i Bardu”
Vil vi nå ha endringer i det store nasjonalparkområdet i Bardu går saken til Oslo – det er sentrale myndigheter som nå bestemmer over store deler av våre utmarksområder… takket være posisjon… er dette lokal forvaltning av utmarka...?

Useriøst av posisjonsparti...

I løpet av de siste 8 årene har kommunes lånegjeld økt fra 129 millioner til 310! Av landets 430 kommuner er det bare 42 som har like høy eller høyere gjeld pr innbygger enn Bardu. Økt gjeld reduserer kommunens handlefrihet!
“Netto driftsutgifter til administrasjon og styring” har i løpet av de siste 4 årene økt fra 17 til 31 millioner, uten at befolkningen i kommunen har økt. Landsgjennomsnittet har stort sett ligget flatt.
Høyre har jobbet for kommunal egenandel med ved låneopptak, men blitt nedstemt av posisjon gang på gang. Vi har og jobbet for å holde de administrative kostnadene nede, men har ikke nådd frem.
Det er derfor med undring vi leser første punkt i Bardu Senterparti’s program (når vi vet at partiet de siste 8 årene har ført en helt motsatt poltikk):
“Vi vil arbeide for å redusere lånegjeld og drift for å skaffe økonomisk handlingsrom.”
Må jo le litt av dette, er det seriøst?
Det er hvert fall god Høyrepolitikk – ingenting er bedre enn om dette nå kan bli realisert.
Vi får se etter valget…

torsdag 25. august 2011

Gratulerer med dagen

I dag fyller Høyre 127 år.

Bardu Høyre feiret dette ved å dele ut sjokoladeboller utenfor Rema 1000.
Vi var så heldige å få med oss lederen for Troms Høyre John Helland og Høyres fylkessekretær Ole-Johan Rødvei.
Det var kjempetrivelig!


 

Vi fikk snakket med mange hyggelige mennesker
og det var fantastisk t-skjorte vær :)

Til alle Høyre venner: gratulerer med dagen i dag!

Tromsø: gode resultater ved å skille elevene

Færre stryker - langt flere får toppkarakter
Tromsdalen videregående skole har oppnådd gode resultater ved å skille gode og mindre gode elever i egne grupper. Siden de innførte nivådelte grupper i matematikk fra 2006, har det skjedd ting med karakterene.
- Resultatet har vært en veldig høy økning av elever for får karakteren 5 eller 6, og en dramatisk nedgang i antall stryk, sier fylkesråd Kent Gudmundsen (H)
.


 

I 2006 var det 10 av 156 elever som fikk karakteren 1 og strøk til standpunkt, mens 14 elever fikk karakteren 5 eller 6. I 2010 var det 3 av 199 som strøk, mens 63 elever fikk 5 eller 6, ifølge tall VG Nett har fått forelagt via Gudmundsen.
Demotiverte
Samtidig har det skjedd en stor dreining hvor elever velger praktisk orientert matematikk, i stedet for teoretisk. Dette kan ha hatt markant innvirkning på resultatene. Fylkesråden håper flere skoler vil ta etter Tromsdalen videregående skole.
- Man møter elevene på det faglige nivået de er på. I dag er det umulig for lærere å foreta tilpasset undervisning, når du har en klasse med spenn fra de som ikke henger med til de som kjeder seg. Vi må innse at skal vi skape en god skole, må vi gi faglig utfordring til alle. Ellers blir elever demotiverte og faller fra. Det er nettopp dette vi ønsker å motvirke, sier Kent Gudmundsen.
- Har en jobb å gjøre
Fylkesrådsleder Pia Svensgaard fra Arbeiderpartiet er enig i at ordningen på Tromsdalen videregående skole har gitt veldig gode resultater.
- Jeg har ikke tro på eliteklasser, men dette med tilpasset opplæring er rettet veldig mye inn mot de svakeste elevene. Man har ikke i samme grad vært opptatt av å tilpasse i forhold til de flinkeste. Her har vi kanskje en jobb å gjøre, sier hun.

Høyres Arne Hjeltnes:

“Eg går for Høgre fordi eg vil at folk og lokalsamfunn skal få bestemma meir sjølve. Ikkje deltaljstyrast av eit aukande byråkrati. Slepp folk laus.
Nordmenn kan – og vil"

tirsdag 23. august 2011

Eiendomsskatt

Gjennomsnittet på eiendomsskatten i Høyrestyrte kommuner har gått ned med 10 prosent fra forrige kommunevalg, mens den i Arbeiderpartistyre kommuner har økt med 24 prosent.
Bardu Høyre vil ikke ha eiendomsskatt på boliger og næringseiendommer i Bardu.

Har du tillit til at dagens lokalpolitikk er den riktige for Bardu?

Har du tillit til at den politiske sammensetninga som har tredoblet kommunegjelda på kort tid, og gjort store innhogg i de oppsparte fondene er de rette til å styre Bardu videre? Bardu kommune er en av landets kommuner med høyest gjeld pr. innbygger. Av landets 430 kommuner er det bare 42 som har like høy eller høyere gjeld enn Bardu. Siden 2003 har kommunegjelda økt fra 129 millioner til dagens 310 millioner. Dette skjer til tross for at Bardu kommune har inntekter som andre kommuner bare kan missunne oss.
Denne utviklinga kan ikke fortsette.
De fleste av oss forventer en renteoppgang. Dersom renta stiger med 2% utgjør dette for Bardus vedkommende en ekstra kostnad på ca. 30 millioner kroner over en femårsperiode. Skal vi oppnå handlefrihet for kommunen må vi få kontroll på gjelda.
Bardu Høyre har sloss mot denne utviklinga, og har en plan for kommunens fremtidige økonomiutvikling. Skal det bli endring på dette, så må du gi din stemme til Regina Alexandrova ved kommunevalget i september.

Leiv Bjørn Walle
Bardu Høyre
4. kandidat kommunevalget 2011.

fredag 5. august 2011

En ufattelig nasjonal tragedie

Norge er et av verdens frieste og beste land å bo i. Etter 22/7 står det nasjonale samholdet sterkere enn noen sinne, på tvers av religiøst ståsted og hudfarge.
Vi er nå en sterkere og mer samlet nasjon.
Statsministeren har samlet et sørgende Norge og møtt terrorhandlingene med samhold, styrke og optimisme.
En farlig dyktig ekstremists kyniske handlinger har påført Norge varige sår og merket nasjonen med en historisk tragedie. Terroristens handlinger preger en hel nasjon og påvirker hver og en av oss. 
Norge er preget av sjokk over terroristens handlinger og sorgen over umistelige, uerstattelige ungdommer og ofre.
Jeg er enda nummen av sjokket etter den ufattelige tragedien. Det første jeg tenker på hver morgen er det som har skjedd. Det gjør sterkt inntrykk å høre og lese historiene til de overlevede.
Det er samtidig godt å kunne oppleve den sterke viljen fra de overlevende ungdommene til å kjempe videre for vårt samfunnssystem og demokratiske frihet.
Terrorangrepene har vist oss viktigheten av politisk arbeid. Et fritt og demokratisk land er ikke en selvfølge.
Mine tanker går til alle de som er rammet av tragedien og deres nærmeste.
En rose til hvert uerstattelige offer. Hvil i fred.
Et lys for sorgen, optimismen og fremtiden.
Regina