tirsdag 24. mai 2011

Ordfører bak lukkede dører

Ordføreren i Bardu var litt vel ivrig med å kritisere meg i avisen etter at jeg stilte spørsmål med hvorfor en sak hadde blitt ført bak lukkede dører i Formannskpet. I et leserinnlegg i NT og TF prøvde ordføreren å vri saken bort fra et fokus på hvordan han hadde håndtert saken - til å kritisere meg - litt vel frekt synes jeg - og flere med meg:


Jeg fikk mange henvendelser fra folk i bygda som synes ordføreren hadde vært veldig ufin - og jeg ble oppfordret til å svare på innlegget. Jeg svarte følgende et par dager etterpå:

Bardu Høyre har bidratt til mer åpenhet
Svar til ordfører Oddvar Bjørnsens leserinnlegg om lyssky virksomhet i Bardu.
Bardu Høyre har jobbet i flere år for å få større åpenhet i den politiske behandlingen i kommunen. Og det har vi klart – i motsetning til tidligere er det nesten ingen saker som nå behandles bak lukkede dører. Det synes Høyre er veldig bra! Høyre får mange henvendelser fra folk i bygda som støtter og er for full åpenhet i politiske saker. Men det har ikke vært en enkel prosess siden Høyre har møtt motstand om dette fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Skal saker unntas offentligheten må det kunne hjemles i offentlighetsloven og kommuneloven der hovedregelen at en sak er åpen. Det er meget sjeldent at en sak er av en slik karakter at den må unntas offentligheten og dørene lukkes. Det er ikke alle saker i Formannskapsmøtet der dette har vært en regel.
Blant annet i Formannskapsmøtet i mars. Det er ordføreren og ikke jeg som må svare for hvorfor ordføreren:
- sendte pressen ut av Formannskapet og lukket møtet?
- hvorfor Formannskapsmedlemmene fikk munnkurv om saksopplysninger ordføreren presenterte?
- hvorfor jeg ikke fikk lov til å protokollføre innspill i saken?
Jeg har spurt ordføreren om denne saksgangen, der også pressen var til stede, men har ikke fått svar. Min opplevelse er at ordføreren prøver å vri denne saken til å handle om noe annet enn politisk åpenhet. Dette handler ikke om hva administrasjonen gjør – eller om politisk desinformasjon – men om bevisst holdning til når og hvorfor man lukker pressen og offentligheten ute fra politiske saker.
Regina Alexandrova
Bardu Høyres ordførerkandidat


I dagens NT var det et innlegg fra Institutt for journalistikk som jeg likte veldig godt - som gir støtte til innlegget mitt - og de spørsmål jeg har stilt i denne saken!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar