onsdag 4. mai 2011

Sleivspark fra Arbeiderpartiet

På Formannskapsmøtet i dag presterte Arbeiderpartiet å si at Høyre er næringslivets verste fiende fordi vi har en annen oppfatning av hvordan næringsarbeidet i kommunen skal drives! Som om Arbeiderpartiet har de beste løsningene liksom…
Høyre vil at kommunen skal ha god kompetanse og være rådgivere og støttespillere for næringslivet – ikke eiere og drivere av alle næringsprosjekt. Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener at kommunen må sitte i førersetet for næringsprosjekter. Hvor blir det av eierskapet og forankringen i næringslivet? I andre kommuner der næringsarbeidet fungerer godt, og det er vekst i kommunen, er næringslivet eiere og pådrivere av prosjektene mens kommunen er rådgivere og støttespillere.
Mange næringsprosjekt i Bardu kommune har ikke blitt realisert fordi kommunen har tatt eierskapet – der prosjektene etterhvert har havnet i en skuff – og kommunens midler brukt. Bardu kommune er dessuten blant de dårligste på næringsutvikling i fylket.
Bardu Høyre mener at næringslivet må være driverne i næringsarbeid og næringsprosjekt og så kan kommunen være kompetansebase og gode støttespillere!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar