søndag 20. november 2011

Konferanse for ordførere, varaordførere og gruppeledere

Har hatt en spennende Høyre helg i hovedstaden med flere hundre deltakere. Var og mange fra Troms.

- har snakket med mange trivelige mennesker
- fått påfyll av masse inspirasjon
- hørt på interessante foredrag
- deltatt på gode workshops

Har tat med meg mange gode ideer tilbake til lokalpolitikken!
Gleder meg til utfordringene de kommende 4 år!

tirsdag 13. september 2011

Gratulerer med godt valg!

Gratulerer til alle i Høyre med fantastisk valg på landsbasis! Gøy og inspirerende!

Gratulerer og til oss i Bardu Høyre!
Vi har gjort et godt valg og doblet antall stemmmer siden sist valg. Det kan se ut som vi går fra 4 til 7 i kommunestyret. 

En stor takk til alle som har bidratt og jobbet både sent og tidlig!
Resultatet er i forhold til det gode arbeidet som er gjort og det flotte arbeidet vi gjør i lag! Vi har god og bred kompetanse og utfyller hverander bra.

Gratulerer og til Bardu Ap som har gjort et fantastisk valg i Bardu!

torsdag 8. september 2011

Ingen fremtidsplaner fra pososjon?

Det er litt tragikomisk å lese innleggene fra posisjon i Nye Troms.  
De bruker spalteplass på å vrenge på Høyre sin politikk i stede for å fortelle velgerne om egne planer for utviklingen av kommunen - om de har noen... :)

I tillegg prøver de så godt de kan å bortforklare den vanskelige økonomiske situasjonen Bardu kommune har havnet i - her er en liten smakebit på noe av det Høyre ikke liker:

Vi har måttet redusere de kommunale driftskostnadene med 20 millioner.
Hvorfor?
Fordi posisjon har valgt å putte tilnærmet all overskudd fra kraftinntektene til drift av kommunen.
Blir det mindre kraftinntekter ett år får det direkte betydning for driften av kommunen!

Vi har nesten doblet administrasjonskostnadene i kommunen siste valgperiode - uten at vi har blitt flere innbyggere.

Vi har noen av landets høyeste lånegjeld pr innbygger - selv om vi er en kraftkommune.

Kommunen skusler bort næringsfondet vårt på 3,4 millioner årlig til drift i stede for å bruke pengene på næringsutvikling.

joda - vi har investert i mange bra saker - men det Høyre mener er at måten vi bruker penger på ikke fungerer bra, at vi ikke får godt nok utbytte av måten vi bruker penger på. Det ønsker vi å gjøre noe med! Det er en vanskelig snuoperasjon - men vi har stor tro på at vi skal kunne få det til i løpet av de neste fire årene :)
Vi ønsker å frigjøre midler fra administrasjon til kompetanseheving av ansatte i skole og helsesektoren og bruke kraftpengene og næringsfondet til å skape vekst i kommunen.

Ønsker du litt forandring så stem på Høyre ved valget på mandag - på tirsdag er det for sent...

Bruk stemmeretten - godt valg!

søndag 28. august 2011

Litt mer moro fra posisjon i Bardu...

Posisjon jobbet for en utvidet Nasjonalpark i Bardu, mot anbefaling fra Fylkesmannen; for ikke å miste lokal forvaltning over store områder i kommunen.
Men posisjon fikk det som de ville, ikke en liten men en STOR nasjonalpark – mot Høyre sine stemmer (Høyre var for Nasjonalpark i Sørdalen-Isdalen - IKKE en utvidet nasjonalpark!).
Litt moro å lese i Senterpartiets program – noen dager etter åpningen av nasjonalparken: “Vi skal jobbe for lokal forvaltning av utmarka i Bardu”
Vil vi nå ha endringer i det store nasjonalparkområdet i Bardu går saken til Oslo – det er sentrale myndigheter som nå bestemmer over store deler av våre utmarksområder… takket være posisjon… er dette lokal forvaltning av utmarka...?

Useriøst av posisjonsparti...

I løpet av de siste 8 årene har kommunes lånegjeld økt fra 129 millioner til 310! Av landets 430 kommuner er det bare 42 som har like høy eller høyere gjeld pr innbygger enn Bardu. Økt gjeld reduserer kommunens handlefrihet!
“Netto driftsutgifter til administrasjon og styring” har i løpet av de siste 4 årene økt fra 17 til 31 millioner, uten at befolkningen i kommunen har økt. Landsgjennomsnittet har stort sett ligget flatt.
Høyre har jobbet for kommunal egenandel med ved låneopptak, men blitt nedstemt av posisjon gang på gang. Vi har og jobbet for å holde de administrative kostnadene nede, men har ikke nådd frem.
Det er derfor med undring vi leser første punkt i Bardu Senterparti’s program (når vi vet at partiet de siste 8 årene har ført en helt motsatt poltikk):
“Vi vil arbeide for å redusere lånegjeld og drift for å skaffe økonomisk handlingsrom.”
Må jo le litt av dette, er det seriøst?
Det er hvert fall god Høyrepolitikk – ingenting er bedre enn om dette nå kan bli realisert.
Vi får se etter valget…

torsdag 25. august 2011

Gratulerer med dagen

I dag fyller Høyre 127 år.

Bardu Høyre feiret dette ved å dele ut sjokoladeboller utenfor Rema 1000.
Vi var så heldige å få med oss lederen for Troms Høyre John Helland og Høyres fylkessekretær Ole-Johan Rødvei.
Det var kjempetrivelig!


 

Vi fikk snakket med mange hyggelige mennesker
og det var fantastisk t-skjorte vær :)

Til alle Høyre venner: gratulerer med dagen i dag!

Tromsø: gode resultater ved å skille elevene

Færre stryker - langt flere får toppkarakter
Tromsdalen videregående skole har oppnådd gode resultater ved å skille gode og mindre gode elever i egne grupper. Siden de innførte nivådelte grupper i matematikk fra 2006, har det skjedd ting med karakterene.
- Resultatet har vært en veldig høy økning av elever for får karakteren 5 eller 6, og en dramatisk nedgang i antall stryk, sier fylkesråd Kent Gudmundsen (H)
.


 

I 2006 var det 10 av 156 elever som fikk karakteren 1 og strøk til standpunkt, mens 14 elever fikk karakteren 5 eller 6. I 2010 var det 3 av 199 som strøk, mens 63 elever fikk 5 eller 6, ifølge tall VG Nett har fått forelagt via Gudmundsen.
Demotiverte
Samtidig har det skjedd en stor dreining hvor elever velger praktisk orientert matematikk, i stedet for teoretisk. Dette kan ha hatt markant innvirkning på resultatene. Fylkesråden håper flere skoler vil ta etter Tromsdalen videregående skole.
- Man møter elevene på det faglige nivået de er på. I dag er det umulig for lærere å foreta tilpasset undervisning, når du har en klasse med spenn fra de som ikke henger med til de som kjeder seg. Vi må innse at skal vi skape en god skole, må vi gi faglig utfordring til alle. Ellers blir elever demotiverte og faller fra. Det er nettopp dette vi ønsker å motvirke, sier Kent Gudmundsen.
- Har en jobb å gjøre
Fylkesrådsleder Pia Svensgaard fra Arbeiderpartiet er enig i at ordningen på Tromsdalen videregående skole har gitt veldig gode resultater.
- Jeg har ikke tro på eliteklasser, men dette med tilpasset opplæring er rettet veldig mye inn mot de svakeste elevene. Man har ikke i samme grad vært opptatt av å tilpasse i forhold til de flinkeste. Her har vi kanskje en jobb å gjøre, sier hun.

Høyres Arne Hjeltnes:

“Eg går for Høgre fordi eg vil at folk og lokalsamfunn skal få bestemma meir sjølve. Ikkje deltaljstyrast av eit aukande byråkrati. Slepp folk laus.
Nordmenn kan – og vil"

tirsdag 23. august 2011

Eiendomsskatt

Gjennomsnittet på eiendomsskatten i Høyrestyrte kommuner har gått ned med 10 prosent fra forrige kommunevalg, mens den i Arbeiderpartistyre kommuner har økt med 24 prosent.
Bardu Høyre vil ikke ha eiendomsskatt på boliger og næringseiendommer i Bardu.

Har du tillit til at dagens lokalpolitikk er den riktige for Bardu?

Har du tillit til at den politiske sammensetninga som har tredoblet kommunegjelda på kort tid, og gjort store innhogg i de oppsparte fondene er de rette til å styre Bardu videre? Bardu kommune er en av landets kommuner med høyest gjeld pr. innbygger. Av landets 430 kommuner er det bare 42 som har like høy eller høyere gjeld enn Bardu. Siden 2003 har kommunegjelda økt fra 129 millioner til dagens 310 millioner. Dette skjer til tross for at Bardu kommune har inntekter som andre kommuner bare kan missunne oss.
Denne utviklinga kan ikke fortsette.
De fleste av oss forventer en renteoppgang. Dersom renta stiger med 2% utgjør dette for Bardus vedkommende en ekstra kostnad på ca. 30 millioner kroner over en femårsperiode. Skal vi oppnå handlefrihet for kommunen må vi få kontroll på gjelda.
Bardu Høyre har sloss mot denne utviklinga, og har en plan for kommunens fremtidige økonomiutvikling. Skal det bli endring på dette, så må du gi din stemme til Regina Alexandrova ved kommunevalget i september.

Leiv Bjørn Walle
Bardu Høyre
4. kandidat kommunevalget 2011.

fredag 5. august 2011

En ufattelig nasjonal tragedie

Norge er et av verdens frieste og beste land å bo i. Etter 22/7 står det nasjonale samholdet sterkere enn noen sinne, på tvers av religiøst ståsted og hudfarge.
Vi er nå en sterkere og mer samlet nasjon.
Statsministeren har samlet et sørgende Norge og møtt terrorhandlingene med samhold, styrke og optimisme.
En farlig dyktig ekstremists kyniske handlinger har påført Norge varige sår og merket nasjonen med en historisk tragedie. Terroristens handlinger preger en hel nasjon og påvirker hver og en av oss. 
Norge er preget av sjokk over terroristens handlinger og sorgen over umistelige, uerstattelige ungdommer og ofre.
Jeg er enda nummen av sjokket etter den ufattelige tragedien. Det første jeg tenker på hver morgen er det som har skjedd. Det gjør sterkt inntrykk å høre og lese historiene til de overlevede.
Det er samtidig godt å kunne oppleve den sterke viljen fra de overlevende ungdommene til å kjempe videre for vårt samfunnssystem og demokratiske frihet.
Terrorangrepene har vist oss viktigheten av politisk arbeid. Et fritt og demokratisk land er ikke en selvfølge.
Mine tanker går til alle de som er rammet av tragedien og deres nærmeste.
En rose til hvert uerstattelige offer. Hvil i fred.
Et lys for sorgen, optimismen og fremtiden.
Regina

onsdag 13. juli 2011

Pressemelding fra Høyre 12.juli 2011

Disse skal lede Høyres programarbeid

- Nå skal grunnlaget for det Høyre går til valg på i 2013, legges.
Et meget viktig arbeid som jeg gleder meg å ta fatt på, sier Bent Høie,
nyvalgt leder av komiteen som skal utarbeide Høyres program for
stortingsperioden 2013 – 2017.


Programkomiteen er oppnevnt av Høyres sentralstyre, og den viktigste
arbeidsoppgaven er å legge frem et forslag til nytt stortingsprogram til
behandling på Høyres landsmøte i 2013. Komiteen organiserer selv sitt
arbeid og står fritt til både å invitere inn bidragsytere som kan bistå med
fagkunnskap, til å nedsette arbeids- og utredningsgrupper og til å sende
ut partihøringer som ledd i arbeidet.
- Dette er en komitè bestående av mennesker med mye kompetanse og
spennende erfaring. Det er et veldig godt utgangspunkt for et arbeid
som jeg håper skal bidra til å få Høyre tilbake i regjering etter neste
stortingsvalg, sier Høie.
Bent Høie, leder av Høyres programkomitè for perioden 2013 – 2017

”Dette er et veldig godt utgangspunkt for et arbeid som jeg håper skal
bidra til å få Høyre tilbake i regjering etter neste stortingsvalg”
Foruten Bent Høie som leder, består komitèen av følgende medlemmer:
Anniken Hauglie (Oslo)
Linda Hofstad Helleland (Sør-Trøndelag)
Frank Bakke Jensen (Finnmark)
Arne Thomassen (Aust-Agder)
Regina Nargis Alexandrova (Troms)
Helge Orten (Møre & Romsdal)
Jon Gunnar Pedersen (Vestfold)
Birthe Taraldset (Hordaland)
Gunnar Gundersen (Hedmark)
Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud)
André Støylen (Oslo)
Henrik Asheim (Unge Høyre)


Fra meg:
Dette gleder jeg meg veldig til - blir spennende og utfordrende!
Regina :)

mandag 20. juni 2011

Årsberetning 2010 Bardu Høyre Kommunestyremøter

Kommunestyremøter:
Det er gjennomført 10 Kommunestyremøter og skasbehandlet 89 saker i 2010.

Høyre leverte inn egne forslag som vi stemte for i 19 saker der vi ble nedstemt av posisjon
Høyre stemte i mot flertallet i 1 sak
Høyre med på fellesforslag med posisjon i 2 saker som fikk flertall
Høyre leverte forslag som ble enstemmig vedtatt i 6 sak.
Høyre har dermed stemt forskjellig fra posisjon i 20 saker (tilsvarer 22,5 % uenig)

I tillegg stilte Høyre 27 ekstraspørsmål.

Saker der H har markert sin uenighet:

Høyre leverte forslag om at vara Gunnar Bergholdt går inn i styret til Midt-Troms Boligbyggerlag (6/10).

Sak 18/10 Levering av fjernvarme fra forsvarsbygg til Bardu kommune – byggeregnskap
Høyre leverte et forslag der låneopptaket på kr 740.000,- skulle fordeles femti prosent mellom kommunen og Veksthuset, men ble nedstemt.

Sak 21/10 Arbeidsgruppe for universell utforming
H/Frp leverte tilleggsforslag om at rådet for funksjonshemmede stiller med en repr samt sekretær fra kommunen. Enstemmig vedtatt.

Sak 23/10 Viken Senter (sak FMS 32/10)
Rådmannen fremmet endringsforslag lik Høyres forslag i Formannskapet sak 32/10, der høyre ble nedstemt. Rådmannens endringsforslag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
Høyre leverte inn et forslag om pant i Viken senters eiendommer som sikkerhet for lånet, men ble nedstemt.

Sak 29/10 Delegasjon for å fatte vedtak etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagt vassdrag § 5a
Fellesforslag H/SP/AP om å gi disputv myndighet til å fatte vedtak, enstemmig vedtatt.

Sak 33/10 Sluttregnskap Barduheimen – tillbygg
Høyre leverte eget forslag om hvordan avviket på 7 millioner skulle inndekkes, men ble nedstemt.

Sak 38/10 Rekrutteringsplan for Bardu kommune
Høyre fremmet tilleggssak om prioriterte tiltak som ble enstemmig vedtatt.

Sak 39/10 Endring av Bardu kommunes personalreglement
Høyre kom med endringsforsalg som åpner for at permisjon kan gis inntil to år ved overgang til annen stilling utenfor kommunens arbg.omr, og at dette også gjelder for avdelingsledere, nedstemt.

Sak 53/10 OU-prosess i Bardu kommune – økonomisk omstilling
Høyre kom med ca 32 endringsforslag, ble nedstemt på 30 og enstemmig på 2.

Sak 58/10 Reguleringsplan hyttefelt I, II, III – Altevatn
Høyre/Frp leverte forslag om inntil 29 hytter i hyttefelt I og 20 i hyttefelt III, nedstemt.
H/Frp: Maksimum byggeareal BRA = 140 kvm, enstemmig (likt forslag med Sp og Ap).
H/Frp: Hyttefelt III, mønehøyde ikke overstige 5,5m, enstemmig.

Sak 63/10 Reguleringsplan for golfbane FinnkrokenLeverte forslag om at avsnitt økonomiske konsekvenser tas ut av saksfremlegg, nedstemt.

Sak 45/10 Bardu kommunes regnskap 2009Forslag fra H om at det legges frem en eierskapsmelding for selskap hvor kommunen har eierinteresser innen 2010 ble enstemmig vedtatt.

Sak 49/10 Økonomirapport 1.tertial 2010
Høyre la frem forslag om å kutte punkt 2,3,4 og 5 og erstatte dette med ett nytt pkt, nedstemt.
SP/H forslag om at Rådmannen må iverksette særskilte tiltak for å sikre at det ikke går mot merforbruk – herunder innkjøps- og ansettelsesstopp, enstemmig vedtatt.

Sak 50/10 Gjennomføring av sentrumsplanen
Høyre la frem nytt punkt 3 med forslag om å ta ut pergola og fontene og legge til nytt prosjekt Gammelvegens del av Sentrumsplanen med lengde på 200 m. Tilleggspunktet nedstemt.

Sak 52/10 Åpningstider i barnehagene i Bardu
Høyre la frem forslag om at vedtektene for de kommunale barnehagene endres slik det fremgår av vedlegg 1, unntatt endringer i åpningstidene. Nedstemt.

Sak 67/10 OU-prosess i Bardu kommune – ny administrativ organisering
Høyre la frem forslag om administrativ organisering med stab-/støtteavd og 6 avdelinger samt at strategisk ledelse er rådmann og avdelingsledere. Nedstemt

Sak 69/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Bruk av kraftfondet i Bardu kommune i henhold til fastsatte retningslinjer og vedtak
H leverte forslag om at kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering,  nedstemt.

Sak 76/10 Økonomirapport 2.tertial 2010
Høyre stemte mot pkt: 4, 5, 6, 7 pluss siste avsnitt.

Sak 79/10 Budsjett 2011- eiendomskatt
Høyre forslag om at det ikke skrives ut eiendomskatt for boliger og næringseiendommer ble nedstemt.

Sak 80/10 Økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011
Høyre leverte flere forslag i lag med Frp. Nedstemt

Sak 82/10 Bardu kommunes kraftfond – Endringer av vedtak
Høyre leverte forslag til ny § 6 Budsjett, men ble nedstemt.


Stilte spørsmål i Kommunestyremøtene:

27.01.2010Terje Nyberget:
Spm ang oppfølging av politisk vedtak: etablering av lekeplass i Fageråsen III, status samt resterende arbeid i feltet.

24.02.2010
Ernst Hansen
Status på aktiviteter, stiftelsen, prosjektet og kostnadene til Trafikksikkerhetshallen.

Terje Nyberget
Spm om ordføreren vill bidra til at et fond for næringsvirksomheten i Bardu i nær fremtid (Bardufondet).

Regina Alexandrova:
Om Årsmelding 2009 og budsjett 2010 for næringsseksjonen kan bli fremlagt.

Halvor Eggen:           
Spm om ordføreren kunne informere kommunestyret om kommunens økonomiske involvering i Viken.

24.03.2010
Terje Nyberget:
Spm om hvorfor regnskapet ikke ble forelagt kommunestyret til behandling på dette møtet.

28.04.2010
Ernst Hansen:
Hvorfor ikke saksdok til sak 22/10 sent ut til medlemmene en uke før møtet slik reglementet tilsier.

Ernst Hansen:
Spm om når sluttregnskapet for Veksthuset og prosjekter fra kommunalteknikk lagt frem for politisk behandling.

Terje Nyberget:         
Spm ang sikkerheten for barna i Fageråsen barnehager. Gangport/gjerde

26.05.2010
Terje Nyberget:
Spm ang uteområdet og lekeapparat for barna i Seterveien barnahage.

Ernst Hansen:
Spm ang dagtilbud for demente, om ordf kan iverksette snarest.

Terje Nyberget:
Spm ang høringsut ang samkommuner, oppfordret ordf til initiativ

24.06.2010
Terje Nyberget:
Spm ang høringsut ang samkommuner, oppfordret ordf til initiativ

16.06.2010
Terje Nyberget:
Unn er på jakt etter nytt sted for etablering Bardufoss/Heggelia omr. om ordf kan ta kontakt å tilby de ledige lokalene ved Elverumskrysset til dette formålet.

22.09.2010
Ernst Hansen:
Status på helårsbrøyting Inset-Altevatn?
Status for etablering av dagtilbud for demente?
Fylkesveiplan for Troms 2010.2019. Høringsuttalelse fra Bardu?

27.10.2010
Terje Nyberget:
Etterlyste sak ang økonomirapport 2.tertial, den burde vært til behandling på møtet.

Ernst Hansen
Spm ang helårsbrøyting Inset-Altevatn Spm om når sluttregnskapet for investeringsprosjekter, spesielt Veksthuset og Bardujordveien. Når blir det politisk behandling?

Regina Alexandrova:
Status prosjekt Fjellstue Altevatn med 9 spm.

Terje Nyberget:
Spm ang politisk behandling av fremtidig bruk av kommunal tomt foran Domus.

17.11.2010
Terje Nyberget:
Spm om tilstandsrapport i grunnskoleopplæringen, politisk debatt. Spm om oppfølging av politisk vedtak – Lekeplasser i Fageråsen 3

15.12.2010
Terje Nyberget:
Spm om statusoversikt på oppfølging av politiske vedtak.
Spm om fremtidige sykehjemsdekning og etterlyste status for arbeidet, og når saken kommer til politisk behandling.

Årsberetning 2010 Bardu Høyre Formannskapsmøter

Vi har hatt følgende representanter i Formannskapet:
Fast:    Regina Nargis Alexandrova H
Vara:   Halvor Eggen H
            Vilhelm Kjelsvik V
            Ernst Hansen H

Formannskapsmøter:
Det er gjennomført 13 Formannskapsmøter og skasbehandlet 96 saker i 2010.

Høyre leverte inn egne forslag som vi stemte for i 12 saker der vi ble nedstemt av posisjon
Høyre stemte i mot flertallet i 6 saker
Høyre med på fellesforslag i 4 saker som fikk flertall
Høyre leverte forslag som ble enstemmig vedtatt i 1 sak.
Høyre har dermed stemt forskjellig fra posisjon i 18 saker (tilsvarer 19 % uenig)

I tillegg stilte Høyre 13 ekstraspørsmål.

Vara møtt: Halvor Eggen, tre ganger.

Saker der H har markert sin uenighet:

Sak 3/10 OU-prosess i Bardu kommuneHøyre ønsket en bred sammensatt styringsgruppe, posisjon besluttet Formannskapet som styringsgruppe.
Høyre leverte eget forslag til faseinndeling på prosessen med ble nedstemt.

Sak 14/10 Styreleder Viken Senter – engasjement/godtgjørelse
Høyre stemte mot alle de 11 punktene.

Sak 16/10 Oppretting av kollektivgruppe i Bardu
Høyre stemte mot oppretting av en kollektivgruppe.

Sak 21/10 Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket
Høyre leverte inn endringsforslag på to av punktene, ble nedstemt.

Sak 23/10 Levering av fjernvarme fra forsvarsbygg til Bardu kommune – byggeregnskap
Høyre leverte et forslag der låneopptaket på kr 740.000,- skulle fordeles femti prosent mellom kommunen og Veksthuset, men ble nedstemt.

Sak 28/10 Ledig stilling som næringssjefI denne saken stemte H i lag med Ap og fikk flertall mot Sp/Frp.
AP/H ønsket å avvente med å lyse ut stilling som næringskoordinator. Der behovet for arbeidskapasitet søkes løst gjennom korte engasjement og/eller kjøp av tjenester. Stillingen skulle vurderes i sammenheng med arbeidet med strategisk næringsplan.

Sak 31/10 Søknad om tilskudd til utbedring av tursti på sørsiden av Altevatn
Høyre ønsket å gi et tilskudd på kr 150.000,- ihht søknad der midlene skulle tas fra Disposisjonsfondet, men ble nedstemt.

Sak 32/10 Viken senter
Høyre leverte inn et forslag om to tilleggspunkt for å sikre kommunens økonomiske bidrag i Viken (pant i Viken senters eiendommer som sikkerhet for lån fra kommunen og innfrielse av gjeld på kr 5 millioner gjelder kun om alle garantister innfrir sine garantier), men ble nedstemt.

Sak 35/10 Sluttregnskap Barduheimen – tilbygg C-Fløy
Høyre leverte eget forslag om hvordan avviket på 7 millioner skulle inndekkes, men ble nedstemt.

Sak 38/10 Detaljbudsjett næring – kraftfond
Høyre leverte forslag om at lønn for næringsseksjonen legges inn i ordinært budsjett, men ble nedstemt.

Sak 41/10 Søknad om fradeling av grunneiendom gnr 22 bnr 5
Fellesforslag Ap/SP/H/Frp v/Tor Einar Bones, enstemmig vedtatt.

Sak 50/10 Gjennomføring av sentrumsplanen
Fellesforslag Ap/SP/H/Frp v/Oddvar Bjørnsen, totalrammen økes med 5 mill, enstemmig vedtatt.

Sak 64/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 59.2.6
Søknaden ble avslått mot H stemme.

Sak 66/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 61 bnr 3 Bones Østre
Søknaden ble avslått mot H stemme.

Sak 67/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 50 bnr 2 Lundamo
Søknaden ble avslått mot H stemme.

Sak 72/10 Bidrag til TV-aksjon 2010 – FlyktninghjelpenHøyre foreslo et bidrag på kr 10.000, enstemmig vedtatt.

Sak 77/10 Søknad om støtte til nyetablering (Bardu treningssenter)
Fellesforslag, tilskudd utviklingsfondet kr 50.000,- og lån kr 100.000,-, mot en stemme SP

Sak 80/10 Søknad som støtte fra Bardu kommunes kraftfond Anne Kristin Sagmo
Høyre leverte et forslag på tilskudd kr 25.000,- fra formannskapets post, men ble nedstemt.

Sak 85/10 Budsjett 2011 – eiendomskatt
Høyre forslag om at det ikke skrives ut eiendomskatt for boliger og næringseiendommer ble nedstemt.

Sak 88/10 kommuneplanens samfunnsdel – organisering
Høyres forslag om Ernst Hansen som medlem i styringsgruppa og at saken går til kommunestyret ble nedstemt.

Sak 92/10 Søknad om økonomisk støtte (Visit Bardu)
Høyre støttet kr 50.000 som utviklingstilskudd, men gikk i mot at Bardu kommune forplikter seg til å kjøpe diverse vertskapstjenester og prosjekttjenester fra Visit Bardu for kr 150.000,- fra kraftfondet avd. 25 næring.

Sak 93/10 Detaljbudsjett2011 - næring
Høyre leverte forslag om at kr 2,5 mill i adm utgifter innarbeides i Bardu kommunes driftbudsjett for 2011, men ble nedstemt.

Sak 94/10 Økonomirapport pr oktober 2010
Høyre fremmet forslag om et nytt pkt: de økte overføringer på kr 880.000,- avsettes til fond for bruk til enhetlig utforming og eldreomsorg, men ble nedstemt.

Stilte spørsmål i Formannskapet:

14.04.2010 Høyre etterlyste en gjennomgang av fondene i Bardu kommune og når dette ville bli lagt frem for Formannskapet. (Det står millionbeløp på fond som politikerne er ansvarlige for men som vi ikke har informajson om.)
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen

Når budsjettet for næringsfondet ville bli lagt frem for Formannskapet? (Politikerne er ansvarlige for pengebruken - men budsjett for næringsfonet har vi aldri fått tidligere.)
Det fikk vi i år - etter å ha spurt om dette magne ganger! Det var bra - men negativt å se hva pengene blir brukt til! Her trengs det noen føringer som må henge sammen med kraftfondvedtektene.

02.06.2010      Spm øm om hva ordføreren har gjort i problemstillingen ifbm ombygging av sentrum med henvendelse fra butikken ”Det lille under”.
Han har ikke gjort noe. Butikken fikk økonoimiske utfordringer i den lange byggeperioden. Mistet kunder. Savnet støtte fra kommunen.

Stilte spm ang tidligere vedtak i FSK-sak om kjøp av tjenester fra Visit Bardu. Høyre mener det bør utformes en bestilling på hvilke tjenester kommunen ønsker å kjøpe. (Posisjon bevilget kr 150.000,- til udefinerte prosjekt. Høyre mener man skal bevilge penger etter hvile typer prosjekt man ønsker å støtte - ikke gi penger uten å vite hva det går til. Det er ikke sånn penger skal bevilges fra Kraftfondet.)
Dette vil ikke posisjon gjøre. Visit Bardu kan bruke pengene til hva de vil...
Spm om et innvilget tilskudd fra kraftfond og utviklingsfond kan benyttes til lønn.
Ikke noe klart svar.

08.09.2010
Etterlyste plan for vedlikehold/reparasjon av fasade kommunehuset.
Husker ikke svaret...

24.11.2010
Etterlyste når budsjett for kraftfondet for 2011 vil bli fremlagt? (Politikerne er ansvarlig for
bruken av Kraftfondet, men har aldri fått budsjett eller regnskap på dette)
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen
Tok opp tidligere spørsmål ang tilskudd Visit Bardu. Hva er tilskuddet benyttet til og hva er status på prosjektene?
Får ikke noe svar selv om vi politikere er ansvarlige for pengebruken

Etterlyste oversikt over kommunens bundne fond og når dette ville bli lagt frem?
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen

Om det kan gis informasjon om når søknadstidspunkt for søknader til utviklingsfond og kraftfond for 2011, om dette kan legges ut på hjemmesiden og i Barduposten.
Besluttet gjennomført

Om ordføreren kunne ta initiativ til en gjennomgang av statuttene for utviklingsfondet og kraftfondet?
Har ikke blitt gjort.

08.12.2010          
Etterlyste svar fra forrige formannskapsmøte ang fondsoversikt.
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen

Spørsmål om styring på kraftfondmidler, om vi kan få en oversikt over brukte midler.
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen
 

tirsdag 24. mai 2011

Ordfører bak lukkede dører

Ordføreren i Bardu var litt vel ivrig med å kritisere meg i avisen etter at jeg stilte spørsmål med hvorfor en sak hadde blitt ført bak lukkede dører i Formannskpet. I et leserinnlegg i NT og TF prøvde ordføreren å vri saken bort fra et fokus på hvordan han hadde håndtert saken - til å kritisere meg - litt vel frekt synes jeg - og flere med meg:


Jeg fikk mange henvendelser fra folk i bygda som synes ordføreren hadde vært veldig ufin - og jeg ble oppfordret til å svare på innlegget. Jeg svarte følgende et par dager etterpå:

Bardu Høyre har bidratt til mer åpenhet
Svar til ordfører Oddvar Bjørnsens leserinnlegg om lyssky virksomhet i Bardu.
Bardu Høyre har jobbet i flere år for å få større åpenhet i den politiske behandlingen i kommunen. Og det har vi klart – i motsetning til tidligere er det nesten ingen saker som nå behandles bak lukkede dører. Det synes Høyre er veldig bra! Høyre får mange henvendelser fra folk i bygda som støtter og er for full åpenhet i politiske saker. Men det har ikke vært en enkel prosess siden Høyre har møtt motstand om dette fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Skal saker unntas offentligheten må det kunne hjemles i offentlighetsloven og kommuneloven der hovedregelen at en sak er åpen. Det er meget sjeldent at en sak er av en slik karakter at den må unntas offentligheten og dørene lukkes. Det er ikke alle saker i Formannskapsmøtet der dette har vært en regel.
Blant annet i Formannskapsmøtet i mars. Det er ordføreren og ikke jeg som må svare for hvorfor ordføreren:
- sendte pressen ut av Formannskapet og lukket møtet?
- hvorfor Formannskapsmedlemmene fikk munnkurv om saksopplysninger ordføreren presenterte?
- hvorfor jeg ikke fikk lov til å protokollføre innspill i saken?
Jeg har spurt ordføreren om denne saksgangen, der også pressen var til stede, men har ikke fått svar. Min opplevelse er at ordføreren prøver å vri denne saken til å handle om noe annet enn politisk åpenhet. Dette handler ikke om hva administrasjonen gjør – eller om politisk desinformasjon – men om bevisst holdning til når og hvorfor man lukker pressen og offentligheten ute fra politiske saker.
Regina Alexandrova
Bardu Høyres ordførerkandidat


I dagens NT var det et innlegg fra Institutt for journalistikk som jeg likte veldig godt - som gir støtte til innlegget mitt - og de spørsmål jeg har stilt i denne saken!
onsdag 4. mai 2011

Sleivspark fra Arbeiderpartiet

På Formannskapsmøtet i dag presterte Arbeiderpartiet å si at Høyre er næringslivets verste fiende fordi vi har en annen oppfatning av hvordan næringsarbeidet i kommunen skal drives! Som om Arbeiderpartiet har de beste løsningene liksom…
Høyre vil at kommunen skal ha god kompetanse og være rådgivere og støttespillere for næringslivet – ikke eiere og drivere av alle næringsprosjekt. Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener at kommunen må sitte i førersetet for næringsprosjekter. Hvor blir det av eierskapet og forankringen i næringslivet? I andre kommuner der næringsarbeidet fungerer godt, og det er vekst i kommunen, er næringslivet eiere og pådrivere av prosjektene mens kommunen er rådgivere og støttespillere.
Mange næringsprosjekt i Bardu kommune har ikke blitt realisert fordi kommunen har tatt eierskapet – der prosjektene etterhvert har havnet i en skuff – og kommunens midler brukt. Bardu kommune er dessuten blant de dårligste på næringsutvikling i fylket.
Bardu Høyre mener at næringslivet må være driverne i næringsarbeid og næringsprosjekt og så kan kommunen være kompetansebase og gode støttespillere!

Trafikksikkerhetshallen – hvem må betale?

Hvem leier vel en hall til millionbeløp uten å forsikre seg om at det er inntekter som kan dekke kostnadene?
Varaordføreren er styreleder for trafikksikkerhetshallen og har undertegnet leiekontrakt til millioner – men pr i dag fins det ingen inntekter for å dekke kostnadene. Det er satset på at Forsvaret skal betale moroa. Men Forsvaret vil ikke være med.
Så hvem skal nå betale… håper ikke varaordføreren kommer til Bardu kommune med regningen!
Styret i trafikksikkerhetshallen prøvde å få kommunen til å betale husleie for høsten 2010 – men Høyre klarte så vidt å avverge dette. Men hva vil skje nå…
Høyre ønsker ikke å bruke kommunes midler på dårlig prosjekthåndtering!

torsdag 28. april 2011

På tide med nytt politisk regime i Bardu!

På kommunestyremøtet i går skuslet Arbeiderpartiet og Senterpartiet bort rundt 10 millioner kommunekroner i en jafs ved å vedta:

170.000 kr til et forprosjekt med lite innhold, som vil generere behov for mer penger.
200.000 kr til et forprosjekt på Steilandodden som Høyre mener ikke er et kommunalt prosjekt.
1.000.000 kr til enda en kommunalsjef (lønn, sos utg, arbgavg ol).     
Påtar seg ca 1.500.000 kr i rivningsarbeid på shelltomta.
Tap på ca - 7.000.000 kr ved salg av kommunal sentrumseiendom til spottpris.
Tenk kommunen selger en av de mest sentrale næringstomtene til stor og rik næringsaktør som ikke har adresse i Bardu - til tilnærmet samme pris som privatpersoner betaler for boligtomter i Øverjordet boligfelt! – og disse er i tillegg sponset av kommunen med 50 % - så i realiteten selger kommunen attraktiv sentrumstomt til halv pris av boligtomtene!!!  
Skjønn det den som kan…

mandag 25. april 2011

Nå blir det topptung ledelse i Bardu kommune!

Senterpartiet og Arbeiderpartiet vedtok på siste møte i Administrasjonsutvalget å øke ledelsesnivået i kommunen med en kommunalsjefstilling. Bardu kommune er i en situasjon der det kuttes rundt 30 millioner kroner. Rådmannen har gjennomført en god omorganiseringsprosess med bred forankring.

Høyre har vært tydelige på at det må kuttes i kommunens administrasjon og ledelse samt en omorganisering av avdelingsnivået til en håndterlig organisasjonsform. Antall avdelinger er foreslått omorganisert fra 22 enheter til 8. Kontrollspennet til rådmannen vil da bli redusert betraktelig.

Dette tilsier frigjøring av tid for rådmannen til å drive ledelse. Høyre har ingen forståelse for at kommunen med denne organiseringen trenger to kommunalsjefer. Hvorfor skal vi bruke penger til ytterligere en topplederstilling når arbeidsoppgavene i utgangspunktet skal reduseres?

Personalutgiftene i kommunen utgjør rundt 70 % av kommunens driftsbudsjett. Ap og SP forsterker nå en topptung administrasjon i en kommune som allerede ligger skyhøyt i forbruk på administrasjon sammenliknet med andre. Denne saken skal opp på kommunestyret på onsdag. Bardu Høyre håper saken blir vurdert på nytt slik at vi ikke øker toppledelsen i kommunen!

Langt igjen til en fjellstue ved Altevatnet?

Som mange brukere av Altevatnet ønsker også Bardu Høyre en fjellstue ved Altevatnet velkommen. Kommunen har brukt flere hundre tusen på å lage en forretningsplan som skal gjøre det attraktivt for investorer å ville bygge fjellstua.
Etter at forretningsplanen var ferdig utarbeidet var det 170 000 kroner igjen. Dette er penger vi i Høyre mener man nå må bruke til å finne investorer, og drivere til vertskapsrollen, slik at en bygging kan realiseres.

Men slik blir det ikke!

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har bestemt at pengene skal brukes til å lage enda en prosjektplan til fjellstua! Dette er sløsing med kommunens penger. Her brukes pengene kun for å holde liv i prosjektet, ikke til en realisering – og i tillegg må det da bevilges enda mere penger for å realisere den nye prosjektplanen!

Saken skal opp på kommunestyret på onsdag.
Høyre mener pengene nå må brukes til:
-        skaffe investorer for bygging av fjellstua
-        finne drivere til vertskapsrollen
Når politikerne bruker kommunes penger må det stilles krav til hva man skal få igjen for pengene!

mandag 18. april 2011

Dårlig handel - Makebytte kommunaltomt/Shelltomta

Første gang saken om makebytte ble tatt opp på et formannskapsmøte ble saken behandlet bak lukkede dører. Formannskapsrepresentantene fikk munnkurv om saken og jeg fikk ikke protokollført mine uttalelser. Jeg har spurt ordføreren om bakgrunnen for denne saksgangen på sist formannskapsmøte uten at han ga svar på spørsmålet. Jeg stiller meg kritisk til at mine uttalelser i ettertid ikke kan dokumenteres. Dette sier meg at posisjonen ønsker at mint uttalelser skal være usynlige. Jeg har liten sans for slikt hemmelighold. Ved å gi munnkurv får ikke vi som politikere mulighet til å jobbe med saken innen for vårt nettverk for å finne andre løsninger. Å styre bak lukkede dører i saker som ikke kan hjemles i offentlighetsloven er for meg lyssky virksomhet.

Ved at formannskapet vedtok å gjennomføre et makebytte med Coop Midt-Troms mener Bardu Høyre at kommunen er i ferd med å gjøre en dårlig handel.

Bardu Høyre mener det er uklokt at Bardu kommune skal inngå en eiendomsavtale hvor man bytter bort kommunens ca 8.000 m2 mot Coop Midt-Troms ca 2.000 m2 nedlagte bensinstasjon (Shelltomta). Disse arealene skal byttes likt mot likt. I foreliggende beregninger skal kommunen selge Domustomta med parkeringsplassen foran til kr. 210/m2 mens kommunen skal kjøpe Shelltomta til markedspris på kr 1.240,-/m2. Prisen på Shelltomta er kalkulert inkludert verdien av bygget og utleie av dette, men rivingskostnadene er holdt utenfor.
Begrunnelsen for at Bardu kommune skal overta Shelltomta er at kommunen ønsker sterkere påvirkning på utviklingen i sentrum. Målet med handelen er ikke å bedrive utleie av en gammel bygningsmasse. Bygningsmassen har således ingen verdi for Bardu kommune. Det er tomta som har verdien. Før kommunen evt. inngår et makebytte må gammel bygningsmasse sanneres og tomta må klargjøres for bygging/parkeringsareal, eller dette må inngå som en del av avtalen mellom partene.

Bardu Høyre håper kommunestyret er oppmerksom på dette og snur i denne saken.

fredag 15. april 2011

Bardu har mistet selvråderetten over egne villmarksområder

Bardu har fått nasjonalpark i et område med god aktivitet av friluftsinteresserte. Dette kan feires med at det nå er Regjeringen og Fylkesmannen som bestemmer over forvaltningen. SP og Ap i kommunen har gitt fra seg kommunens styrerett. Fylkesmannen foreslo en nasjonalpark i indre deler av Sørdalen og Isdalen, men Ap og SP jobbet for en utvidelse til over dobbelt areal mot Altevatnet. Høyre advarte mot dette med bakgrunn i å miste selvråderett over eget området.

Høyre er opptatt av å sikre eksisterende og fremtidige generasjoners muligheter til gode naturopplevelser i kommunens villmark. Men Høyre er samtidig opptatt av at kommunen skal ha handlingsrom og gis muligheter til å forvalte egne naturresurser.

Sentralstyring flytter makten vekk fra de mennesker beslutningene angår. Bardu kommune har forvaltet kommunens villmarksområder på en forsvarlig og god måte. Dette har bl.a. bidratt til isfiskeløype langs Altevatnet, samt til Gebna med disp fra kommunen. Isfiske er en utbredt og populær aktivitet som bidrar til å trekke folk ut i naturen. Isfiskeløypa til Gebna har eksistert i mange år og går i et område som ikke er forstyrrende ellet til skade for naturmangfoldet.

SP og Ap har bidratt til at det nå er slutt med denne muligheten for bruk av isfiskeløype siden området ligger i kommunens nye nasjonalpark. Hvor blir det av Ap/SP sin lovnad om fortsatt gjeldende disp. praksis til Gebna? Høyre er lite fornøyd med utviklingen og missliker å miste råderetten over eget område.

Endringsforslag for bruk av området besluttes i fremtiden av Regjeringen/Stortinget og ikke av innbyggerne i Bardu. Høyres sentralstyre jobber for endringer i verneplanen slik at Bardu Høyre kan jobbe for fast rekreasjonsløype langs Altevatnet og isfiskeløype til Gebna.