onsdag 13. juli 2011

Pressemelding fra Høyre 12.juli 2011

Disse skal lede Høyres programarbeid

- Nå skal grunnlaget for det Høyre går til valg på i 2013, legges.
Et meget viktig arbeid som jeg gleder meg å ta fatt på, sier Bent Høie,
nyvalgt leder av komiteen som skal utarbeide Høyres program for
stortingsperioden 2013 – 2017.


Programkomiteen er oppnevnt av Høyres sentralstyre, og den viktigste
arbeidsoppgaven er å legge frem et forslag til nytt stortingsprogram til
behandling på Høyres landsmøte i 2013. Komiteen organiserer selv sitt
arbeid og står fritt til både å invitere inn bidragsytere som kan bistå med
fagkunnskap, til å nedsette arbeids- og utredningsgrupper og til å sende
ut partihøringer som ledd i arbeidet.
- Dette er en komitè bestående av mennesker med mye kompetanse og
spennende erfaring. Det er et veldig godt utgangspunkt for et arbeid
som jeg håper skal bidra til å få Høyre tilbake i regjering etter neste
stortingsvalg, sier Høie.
Bent Høie, leder av Høyres programkomitè for perioden 2013 – 2017

”Dette er et veldig godt utgangspunkt for et arbeid som jeg håper skal
bidra til å få Høyre tilbake i regjering etter neste stortingsvalg”
Foruten Bent Høie som leder, består komitèen av følgende medlemmer:
Anniken Hauglie (Oslo)
Linda Hofstad Helleland (Sør-Trøndelag)
Frank Bakke Jensen (Finnmark)
Arne Thomassen (Aust-Agder)
Regina Nargis Alexandrova (Troms)
Helge Orten (Møre & Romsdal)
Jon Gunnar Pedersen (Vestfold)
Birthe Taraldset (Hordaland)
Gunnar Gundersen (Hedmark)
Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud)
André Støylen (Oslo)
Henrik Asheim (Unge Høyre)


Fra meg:
Dette gleder jeg meg veldig til - blir spennende og utfordrende!
Regina :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar