søndag 1. april 2012

Mot passiv sosialhjelp

Høyre vil ikke at noen skal gå passivt på sosialhjelp, særlig ikke unge mennesker. Dersom man er frisk skal hovedregelen alltid være aktivitet.

”Trygdebygda” Åmli i Aust-Agder har klart å redusere sosialhjelpsutgiftene sine med nesten 90 prosent siden 2004!

Åmlis oppskrift:
- tett oppfølging,
- økonomisk veiledning
- tydelige krav.
Etter en individuell kartlegging plikter sosialhjelpsmottakerne å gå ut i arbeid, på kurs, skole eller i annen aktivitet – fra dag én. Dersom mottakerne ikke møter opp, mistet de sosialhjelpen og går over på nødhjelpssatser på 70 kroner dagen.

Noe av årsaken til at Åmli har klart dette er organiseringen av en arbeidsgruppe for sosialhjelpsmottakere som gjorde forefallende arbeid rundt om i kommunen. Ved hjelp av den har man kunnet tilby aktivitet fra dag én.

Skal man få folk på offentlige stønadsordninger ut av en pasifisering og inn i arbeid må de komme raskt over i aktivitet!

Dette bør være en ide for alle kommuner!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar