tirsdag 9. oktober 2012

Sjokkerende mobbetall i Bardu

Onsdag hadde Fylkesmannen og hans administrasjon invitert Formannskapet og administrasjonen i Bardu kommune til dialog om drift og utviklingstrekk i kommune. Et lærerikt og godt møte. Men i løpet av dagen presenterte Fylkesmannen et urovekkende resultat av en elevundersøkelse om mobbing i kommunen. Tallene var ubehagelige – og bak tallene er det faktisk barn- og ungdomsskjebner.  I elevundersøkelsen fra i vår oppgir 9 % av elevene i Bardu at de blir mobbet en eller flere ganger pr uke! (Dette er 4 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet i Troms). Mobbingen i Bardu har doblet seg siden elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2011.
Mobbing er destruktivt, grusomt og helt uakseptabelt! Mobbing kan ikke overses – og hver mobbesak må behandles med største alvor. Resultatene av mobbing, de langsiktige konsekvensene og den tunge hverdagen er en realitet mange mobbere ikke evner å forstå rekkevidden av. Miljøet rundt mobber og mobbeoffer må derfor reagere og handle! Høyre utfordrer skolen, kommunen og politikerne til å iverksette konkrete tiltak for å komme mobbingen til livs. La oss sammen ta tak i dette nå - vi krever nulltoleranse for mobbing i barduskolen.
Bardu Høyre ved
Regina Alexandrova og Terje Nyberget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar