torsdag 5. september 2013

Retorikk og realiteter rundt Forsvaret i Nord

Arbeiderpartiet, ved Martin Henriksen og Steffen Jakobsen gjør seg høye og mørke når de presenterer regjeringens forsvarspolitikk i et innlegg i Troms Folkeblad den 31. august. Man skal lytte til selvskryt, for det kommer fra hjertet, sies det, men de kommer samtidig med påstander som ikke kan stå uimotsagt.

I de aller fleste sakene de legger frem som bevis på regjeringens fortreffelighet unngår de behendig å nevne at det har vært full enighet i Stortinget – også med Høyre.  Dette gjelder CRC Sørreisa,
2. bataljon på Skjold og Bardufoss som helikopterbase. Indre Troms skal være et kraftsentrum for Forsvaret – det er det overhodet ingen uenighet om.

Det de to ikke sier så mye om er at mens det i hovedsak er enighet om de overordnede linjene i forsvarspolitikken og den videre utviklingen av forsvarsstrukturen, er det betydelig uenighet om hva som er reell status for Forsvaret og den økonomiske bærekraften i regjeringens planer. Høyre mener at regjeringen presenterer et usant glansbilde. Selv om mye er bra i dagens forsvar, og soldater og ansatte gjør en kjempejobb, så er tilstanden i Forsvaret vesentlig verre enn det regjeringen gir inntrykk av. Vi har på mange områder rett og slett ikke operativt tilgjengelige kapasiteter til å løse Forsvarets oppgaver hvis det skulle bli behov for det.

Høyre vil øke bevilgningene for å gjøre Forsvaret i stand til å løse pålagte oppdrag, og skape reell balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver. Høyre har derfor i sine alternative budsjetter siden 2008 foreslått totalt 3.26 milliarder kroner mer enn regjeringen til forsvar. Det er midler som blant annet kunne sikret Hæren en oppfyllingsgrad i strukturen i tråd med vedtatt politikk, i motsetning til hva man ser i dag. Regjeringen sier at man har oppfylt sin langtidsplan økonomisk. Det stemmer for så vidt, men hjelper lite når de økonomiske forutsetningene i utgangspunktet ikke holdt mål. Uenigheten om dette var også årsaken til at det ikke har blitt noen enighet om de to siste langtidsplanene for Forsvaret.

Mer enn å presentere et overfladisk glansbilde og fokusere på lokaliseringsdebatter vil Høyre øke Forsvarets operative evne. Vi må bort fra å se på strukturtabeller (antall fartøyer, avdelinger mv.) på papiret, til hva som faktisk kan leveres av militær evne, hvor og over hvilken tid. Det er viktigere i nord enn noe annet sted.


Av: Geir-Inge Sivertsen, leder Troms Høyre og Helene Rognli, nestleder Troms Høyre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar