søndag 25. august 2013

Høyre vil ha mere vekst for landbruket

I dag sliter landbruksnæringen med lav lønnsomhet. De rødgrønne påberoper seg den beste landbrukspolitikken, men den rødgrønne landbrukssatsingen de siste åtte årene har lagt ned gjennomsnittlig over 1.000 gårdsbruk årlig. Det har blitt over 8.000 færre gårdsbruk under den rødgrønne regjeringen.

Høyre vil gi bonden bedre muligheter til å øke verdiskapningen på gårdene. Økte tilskudd, produksjonsbegrensninger, norsk lønnsnivå og tollmurer har gitt norsk jordbruk et svært høyt kostnadsnivå. Høyre vil derfor gi bøndene reduksjon av skatten på salgsgevinsten og bedre avskrivningsregler.

Høyre er opptatt av bøndenes frihet til å drive næringsvirksomhet, privat eiendomsrett og vern av natur og kultur. Høyre vil derfor gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve boplikt, delingsforbud og priskontroll, samtidig som driveplikten beholdes. Høyre mener dette vil bidra til større frihet til å utvikle egen gårdsdrift og mulighet til økt lønnsom drift.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar