onsdag 15. februar 2012

Ingen bidrag fra ordføreren til merinnsyn i offentlige dokumenter

Bardu Høyre har i flere år vært pådriver for større offentlig innsyn i politiske saker i Bardu Kommune. Tidligere var nesten alle sakene ifbm tildeling av midler fra kraftfondet til næringssøknader unntatt offentligheten. Høyre mente dette var i strid med offentlighetsloven og jobbet i flere år for å få endring på disse rutinene. Det har vi lykkes med.
Høyre ønsker nå ytterligere økt offentlig innsyn ved å gi mulighet for merinnsyn i offentlige dokument.
Høyre ønsker å innføre merinnsyn ved å legge ut postjournaler og politiske møter med alle offentlige dokumenter. Det vil si at alle brev inn og ut av kommunen legges åpent for gjennomsyn, med mindre det er saker som skal skjermes i henhold til gjeldende lovverk.
Balsfjord kommune har gjennomført dette fra 1.feb 2012 ved innføring av «e Innsyn» - gratulerer til innbyggerne!
I tillegg har Høyre i ett års tid jobbet med å få sporbarhet i spørsmål og svar til ordføreren ifbm Formannskapsmøter og Kommunestyremøter ved at dette blir protokollført i sakspapirene. Dette vil gjøre tilgjengeligheten enkel for allmenheten.  
Jeg stilte følgende spørsmål til ordføreren på Kommunestyremøtet i dag:
Vil ordføreren ta initiativ til å innføre merinnsyn i Bardu kommune?

Kan ordføreren sørge for at spørsmål til ordføreren blir protokollført med svar i protokollene fra Formannskapsmøtene og Kommunestyremøtene?
Jeg hadde forventet positive svar fra ordføreren – men skuffende nok tar ikke ordføreren tak i noen av disse sakene!
Høyre gir seg ikke med dette… vi vil jobbe videre for merinnsyn i offentlige saker!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar