søndag 12. februar 2012

Nyopprettet administrativ stilling i Bardu - hva skjer?

Hvordan kan det ha seg at det i Bardu kommune opprettes en ny stilling i administrasjonen – når det skal kuttes med 30 millioner?
Etter omorganiseringen i kommunen ble avdeling skole og barnehage slått sammen til en avdeling med en enhetsleder for både skole og barnehage. Og ut av det blå popper det plutselig opp en nyopprettet 50 % stilling!
Det blir tøft å kutte ned de 30 millionene som må til for at økonomien skal i balanse. 70 prosent av kommunes utgifter er lønnsrelaterte – så jeg regner med at det ikke er noen som tror at en nedjustering på 30 millioner kan gjennomføres uten å justere ned på antall ansatte ut over vikariater og naturlig avgang.
Det er da vanskelig å forstå hvordan Rådmannen kan forsvare en opprettelse av en ny administrativ stilling…
Politikerne besluttet at produksjonsleddene skulle prioriteres foran administrasjonen – så hva er det som skjer…?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar