søndag 6. januar 2013

Barnehageplass til alle


Fra leserinnlegg 8.des 2012
Høyre vil ikke støtte rådmannens forslag om barnehagekutt i Bardu ved nedleggelse av Fredly og Nøtteliten. Legger man ned Fredly barnehage må barna fordeles på ledige plasser i alle barnehagene i Bardu. Høyre vil ikke ha en familiepolitikk der barn daglig må kjøres fra Salangsdalen til nedre Bardu for å bli ivaretatt. Legger man ned Nøtteliten vil man kunne ivareta barnehagegarantien – men alle på venteliste som ikke innfrir kravene til barnehagegarantien får da ikke plass. Høyre ønsker ikke regler der barnehageplasser fordeles i forhold til når barnet er født.  Posisjonens forslag om nedleggelse av Moegga barnehage gir også utfordringer i forhold til barnehageplass for alle på Setermoen med barnehagegaranti.

Høyre vil justere kapasiteten på barnehagene slik at vi beholder en bemanning som er tilpasset antall barn uten å legge ned barnehager. Barnehagetallet i Bardu svinger mye derfor må vi ivareta en struktur som har en fleksibilitet som med enkle grep kan justeres i forhold til behovet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar