torsdag 18. april 2013

Hvorfor ikke kvinner?

På tide med et JA til kjønnsnøytral verneplikt!

Verneplikt er en rett og plikt de mannlige statsborgerne har til å forsvare Norge. Norge trenger de dyktigste og skarpeste til det brede spekteret av arbeidsoppgaver som daglig gjennomføres i Forsvaret. Er det en selvfølge at menn er de beste til å gjennomføre dette, og dermed alene skulle ivareta denne retten og plikten?

I dag er det ca. 8.000 (14 %) som gjennomfører førstegangstjenesten. Grunnlaget for en videre karriere i Forsvaret gjøres ved rekruttering fra førstegangstjenesten. Jo færre som gjennomfører, jo viktigere blir det å kunne velge de beste uavhengig av kjønn. Hvordan skal mange flere kvinner kunne velge Forsvaret som en yrkesvei så lenge de ikke er en naturlig del av de som blir valgt?  Jo flere kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste jo flere kvinner vil kunne velge en karriere i Forsvaret.

Jeg har selv yrkesbakgrunn som offiser i Forsvaret og min erfaring er at kombinasjonen av kvinner og menn gir den beste løsningen på Forsvarets oppgaver, og ivaretar også et bedre arbeidsmiljø. Kvinner er like dyktige som sine mannlige kolleger. Det handler ikke bare om kjønn, men å finne de dyktigste til jobben.

I denne debatten kan man også få inntrykk av at familieperspektivet for yrkeskvinner i Forsvaret er annerledes – men yrkeskvinner i Forsvaret stifter også familie – og de får faktisk barn – uten at dette nødvendigvis hindrer et karriereløp i Forsvaret. Dette er utfordringer alle yrkesaktive kvinner kjenner på, uavhengig av hvilken bransje de tilhører.

Så nå håper jeg tiden er moden for at alle statsborgere i Norge kan få lov til å ha en rett og plikt til å delta i forsvaret av Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar