søndag 5. mai 2013

Trygghet for befolkningen og kjønnsnøytral verneplikt

Fra Høyres Landsmøte 2013:

Jeg hadde dissens for kjønnsnøytral verneplikt i programkomiteen i lag med Henrik Aasheim (tidl leder Unge Høyre) for Høyres stortingsvalgprogram for 2013-2017.
Vi vant frem og innføring av Kjønnsnøytral verneplikt ble vedtatt!

Mitt 2 minutters innlegg på landsmøtet:


Kjære landsmøte


Kjønnsnøytral verneplikt burde være en selvfølge i Norge i dag.
Jeg mener kvinner bør ha rett og plikt til å delta i Forsvaret av Norge.

Allmenn verneplikt innebærer at befolkningen i prinsippet er enige om at når en ultimat trussel truer, eller nasjonen som helhet angripes, så stiller alle opp til felles forsvar av våre felles verdier.

En stats viktigste oppgave er å beskytte sine borgere.                                                                

Hvor mange som skal gjennomføre førstegangstjenesten, er en politisk vurdering av sikkerhetsbehov og bruk av ressurser; ikke en vurdering av om det er kvinner eller menn som skal ta jobben.

Det er et faglig behov at myndighetene kan velge de best egnede, basert på kvalifikasjoner og evner. Ekskludering av grupper og enkeltpersoner på grunn av kjønn, etnisitet, legning eller andre individuelle ulikheter burde være en selvfølgelig tilbakelagt historisk epoke.

Det er fortsatt oppgaver i Forsvaret som innebærer ekstreme krav til å mestre å gå langt og bære tungt. Til dette rekrutterer man de best egnede.

Parallelt er det oppgaver som stiller ekstreme krav til reaksjonsevne og

simultankapasitet. Til dette rekrutterer man også de best egnede.
Uansett kjønn.

For meg handler ikke dette om kvinnekamp, men om å velge de beste.

Det er vanskelig å se at det i vår tid virker meningsfullt – enn si rettferdig – at halve befolkningen skal unntas fra denne fundamentalt viktige ordningen.

Min budskap som kvinne og erfaring som major i Forsvaret: Ja, vi bør ha Kjønnsnøytral verneplikt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar