fredag 15. april 2011

Bardu har mistet selvråderetten over egne villmarksområder

Bardu har fått nasjonalpark i et område med god aktivitet av friluftsinteresserte. Dette kan feires med at det nå er Regjeringen og Fylkesmannen som bestemmer over forvaltningen. SP og Ap i kommunen har gitt fra seg kommunens styrerett. Fylkesmannen foreslo en nasjonalpark i indre deler av Sørdalen og Isdalen, men Ap og SP jobbet for en utvidelse til over dobbelt areal mot Altevatnet. Høyre advarte mot dette med bakgrunn i å miste selvråderett over eget området.

Høyre er opptatt av å sikre eksisterende og fremtidige generasjoners muligheter til gode naturopplevelser i kommunens villmark. Men Høyre er samtidig opptatt av at kommunen skal ha handlingsrom og gis muligheter til å forvalte egne naturresurser.

Sentralstyring flytter makten vekk fra de mennesker beslutningene angår. Bardu kommune har forvaltet kommunens villmarksområder på en forsvarlig og god måte. Dette har bl.a. bidratt til isfiskeløype langs Altevatnet, samt til Gebna med disp fra kommunen. Isfiske er en utbredt og populær aktivitet som bidrar til å trekke folk ut i naturen. Isfiskeløypa til Gebna har eksistert i mange år og går i et område som ikke er forstyrrende ellet til skade for naturmangfoldet.

SP og Ap har bidratt til at det nå er slutt med denne muligheten for bruk av isfiskeløype siden området ligger i kommunens nye nasjonalpark. Hvor blir det av Ap/SP sin lovnad om fortsatt gjeldende disp. praksis til Gebna? Høyre er lite fornøyd med utviklingen og missliker å miste råderetten over eget område.

Endringsforslag for bruk av området besluttes i fremtiden av Regjeringen/Stortinget og ikke av innbyggerne i Bardu. Høyres sentralstyre jobber for endringer i verneplanen slik at Bardu Høyre kan jobbe for fast rekreasjonsløype langs Altevatnet og isfiskeløype til Gebna.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar