torsdag 28. april 2011

På tide med nytt politisk regime i Bardu!

På kommunestyremøtet i går skuslet Arbeiderpartiet og Senterpartiet bort rundt 10 millioner kommunekroner i en jafs ved å vedta:

170.000 kr til et forprosjekt med lite innhold, som vil generere behov for mer penger.
200.000 kr til et forprosjekt på Steilandodden som Høyre mener ikke er et kommunalt prosjekt.
1.000.000 kr til enda en kommunalsjef (lønn, sos utg, arbgavg ol).     
Påtar seg ca 1.500.000 kr i rivningsarbeid på shelltomta.
Tap på ca - 7.000.000 kr ved salg av kommunal sentrumseiendom til spottpris.
Tenk kommunen selger en av de mest sentrale næringstomtene til stor og rik næringsaktør som ikke har adresse i Bardu - til tilnærmet samme pris som privatpersoner betaler for boligtomter i Øverjordet boligfelt! – og disse er i tillegg sponset av kommunen med 50 % - så i realiteten selger kommunen attraktiv sentrumstomt til halv pris av boligtomtene!!!  
Skjønn det den som kan…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar