mandag 25. april 2011

Nå blir det topptung ledelse i Bardu kommune!

Senterpartiet og Arbeiderpartiet vedtok på siste møte i Administrasjonsutvalget å øke ledelsesnivået i kommunen med en kommunalsjefstilling. Bardu kommune er i en situasjon der det kuttes rundt 30 millioner kroner. Rådmannen har gjennomført en god omorganiseringsprosess med bred forankring.

Høyre har vært tydelige på at det må kuttes i kommunens administrasjon og ledelse samt en omorganisering av avdelingsnivået til en håndterlig organisasjonsform. Antall avdelinger er foreslått omorganisert fra 22 enheter til 8. Kontrollspennet til rådmannen vil da bli redusert betraktelig.

Dette tilsier frigjøring av tid for rådmannen til å drive ledelse. Høyre har ingen forståelse for at kommunen med denne organiseringen trenger to kommunalsjefer. Hvorfor skal vi bruke penger til ytterligere en topplederstilling når arbeidsoppgavene i utgangspunktet skal reduseres?

Personalutgiftene i kommunen utgjør rundt 70 % av kommunens driftsbudsjett. Ap og SP forsterker nå en topptung administrasjon i en kommune som allerede ligger skyhøyt i forbruk på administrasjon sammenliknet med andre. Denne saken skal opp på kommunestyret på onsdag. Bardu Høyre håper saken blir vurdert på nytt slik at vi ikke øker toppledelsen i kommunen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar