søndag 28. august 2011

Litt mer moro fra posisjon i Bardu...

Posisjon jobbet for en utvidet Nasjonalpark i Bardu, mot anbefaling fra Fylkesmannen; for ikke å miste lokal forvaltning over store områder i kommunen.
Men posisjon fikk det som de ville, ikke en liten men en STOR nasjonalpark – mot Høyre sine stemmer (Høyre var for Nasjonalpark i Sørdalen-Isdalen - IKKE en utvidet nasjonalpark!).
Litt moro å lese i Senterpartiets program – noen dager etter åpningen av nasjonalparken: “Vi skal jobbe for lokal forvaltning av utmarka i Bardu”
Vil vi nå ha endringer i det store nasjonalparkområdet i Bardu går saken til Oslo – det er sentrale myndigheter som nå bestemmer over store deler av våre utmarksområder… takket være posisjon… er dette lokal forvaltning av utmarka...?

1 kommentar: