torsdag 25. august 2011

Tromsø: gode resultater ved å skille elevene

Færre stryker - langt flere får toppkarakter
Tromsdalen videregående skole har oppnådd gode resultater ved å skille gode og mindre gode elever i egne grupper. Siden de innførte nivådelte grupper i matematikk fra 2006, har det skjedd ting med karakterene.
- Resultatet har vært en veldig høy økning av elever for får karakteren 5 eller 6, og en dramatisk nedgang i antall stryk, sier fylkesråd Kent Gudmundsen (H)
.


 

I 2006 var det 10 av 156 elever som fikk karakteren 1 og strøk til standpunkt, mens 14 elever fikk karakteren 5 eller 6. I 2010 var det 3 av 199 som strøk, mens 63 elever fikk 5 eller 6, ifølge tall VG Nett har fått forelagt via Gudmundsen.
Demotiverte
Samtidig har det skjedd en stor dreining hvor elever velger praktisk orientert matematikk, i stedet for teoretisk. Dette kan ha hatt markant innvirkning på resultatene. Fylkesråden håper flere skoler vil ta etter Tromsdalen videregående skole.
- Man møter elevene på det faglige nivået de er på. I dag er det umulig for lærere å foreta tilpasset undervisning, når du har en klasse med spenn fra de som ikke henger med til de som kjeder seg. Vi må innse at skal vi skape en god skole, må vi gi faglig utfordring til alle. Ellers blir elever demotiverte og faller fra. Det er nettopp dette vi ønsker å motvirke, sier Kent Gudmundsen.
- Har en jobb å gjøre
Fylkesrådsleder Pia Svensgaard fra Arbeiderpartiet er enig i at ordningen på Tromsdalen videregående skole har gitt veldig gode resultater.
- Jeg har ikke tro på eliteklasser, men dette med tilpasset opplæring er rettet veldig mye inn mot de svakeste elevene. Man har ikke i samme grad vært opptatt av å tilpasse i forhold til de flinkeste. Her har vi kanskje en jobb å gjøre, sier hun.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar