søndag 28. august 2011

Useriøst av posisjonsparti...

I løpet av de siste 8 årene har kommunes lånegjeld økt fra 129 millioner til 310! Av landets 430 kommuner er det bare 42 som har like høy eller høyere gjeld pr innbygger enn Bardu. Økt gjeld reduserer kommunens handlefrihet!
“Netto driftsutgifter til administrasjon og styring” har i løpet av de siste 4 årene økt fra 17 til 31 millioner, uten at befolkningen i kommunen har økt. Landsgjennomsnittet har stort sett ligget flatt.
Høyre har jobbet for kommunal egenandel med ved låneopptak, men blitt nedstemt av posisjon gang på gang. Vi har og jobbet for å holde de administrative kostnadene nede, men har ikke nådd frem.
Det er derfor med undring vi leser første punkt i Bardu Senterparti’s program (når vi vet at partiet de siste 8 årene har ført en helt motsatt poltikk):
“Vi vil arbeide for å redusere lånegjeld og drift for å skaffe økonomisk handlingsrom.”
Må jo le litt av dette, er det seriøst?
Det er hvert fall god Høyrepolitikk – ingenting er bedre enn om dette nå kan bli realisert.
Vi får se etter valget…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar