tirsdag 23. august 2011

Har du tillit til at dagens lokalpolitikk er den riktige for Bardu?

Har du tillit til at den politiske sammensetninga som har tredoblet kommunegjelda på kort tid, og gjort store innhogg i de oppsparte fondene er de rette til å styre Bardu videre? Bardu kommune er en av landets kommuner med høyest gjeld pr. innbygger. Av landets 430 kommuner er det bare 42 som har like høy eller høyere gjeld enn Bardu. Siden 2003 har kommunegjelda økt fra 129 millioner til dagens 310 millioner. Dette skjer til tross for at Bardu kommune har inntekter som andre kommuner bare kan missunne oss.
Denne utviklinga kan ikke fortsette.
De fleste av oss forventer en renteoppgang. Dersom renta stiger med 2% utgjør dette for Bardus vedkommende en ekstra kostnad på ca. 30 millioner kroner over en femårsperiode. Skal vi oppnå handlefrihet for kommunen må vi få kontroll på gjelda.
Bardu Høyre har sloss mot denne utviklinga, og har en plan for kommunens fremtidige økonomiutvikling. Skal det bli endring på dette, så må du gi din stemme til Regina Alexandrova ved kommunevalget i september.

Leiv Bjørn Walle
Bardu Høyre
4. kandidat kommunevalget 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar