søndag 6. januar 2013

Forsvarlig barnehagedrift?

Fra leserinnlegg Nye Troms og Troms Folkeblad 16.des 2012


Høyre er i mot at det legges ned en barnehage uten at det foreligger utredning og konsekvensvurdering av barnehagedekningen. Bardu kommune har slitt med å bygge opp barnehagedekningen over flere år. Selv nå har vi venteliste. Det tar tid å bygge opp en barnehage, men kun et pennestrøk å legge ned. Høyre har ingen forståelse for at Arbeiderpartiet kan velge å legge ned en barnehage uten å ha grunnlagstall på plass. Det blir et håpløst grep for å få et budsjett i balanse. Bardu kommune fremstår ikke som en barnevennlig kommune ved at posisjonen tar grep som ingen forstår. Hva baseres beslutningen på? Synsing? Arbeiderpartiet fremstår ikke som handlekraftige men desperate.

Det er vedtatt utbygging av ny barnehage, men det tar tid å få dette på plass. Før man legger ned drift må det foreligge en helhetlig plan for utbygging av ny barnehage og utfasing av eksisterende, slik at man sikrer seg at alle får barnehageplass i en utviklingsperiode. 

Vi som politikere har ikke et helhetlig bilde av barnehagedekningen i kommunen uten en konsekvensutredning, da er det forunderlig at posisjon kan legge ned en barnehage.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar