søndag 6. januar 2013

Nytt Indre Troms Medisinske Senter (ITMS)

Fra leserinnlegg Nye Troms og Troms Folkeblad des 2012

Høyre ønsker en utredning av Veksthuset til et nytt Indre Troms Medisinske Senter (ITMS). ITMS som erstatning for Troms Militære Sykehus er et spennende og viktig utviklingsprosjekt for Bardu. Dette prosjektet handler om ivaretakelse av kompetanse på innlandet, tett samarbeid med forsvaret og utviklingsmuligheter for helsesektoren.

Det skal nå utredes lokalisering og nybygg for prosjektet. Høyre oppfatter posisjonen som så overivrige på å bygge nytt, at de velger bort en utredning om mulig gjenbruk av Veksthuset til dette. Høyre mener kommunen ikke har råd til å velge bort å utrede denne muligheten. Utredning av Veksthuset bør gjennomføres parallelt med utredning av et nybygg slik at man har et alternativ med økonomiske konsekvenser på plass tidlig i prosessen. Resultatet av utredningene vil danne grunnlaget for valgene fremover. Høyre mener det ikke blir riktig å velge bort muligheter.

Sist Formannskapsmøte stilte Høyre spørsmål til ordføreren om når Veksthuset skulle utredes - uten å få svar. Høyre leverte derfor et forslag om også å utrede Veksthuset som mulig ITMS, men ble nedstemt av posisjonen. Alle kan vi ønske oss et flott nybygg – men i forhold til forsvarlig økonomisk drift må gjenbruk også vurderes. Veksthuset sliter økonomisk og har utfordringer med å etablere en drift i økonomisk balanse.

Høyre ønsker å vite om gjenbruk og utvikling av Veksthuset til et nytt ITMS kan være en løsning som gi gunstigere økonomisk drift enn et nytt bygg. Høyre utfordrer ordføreren til å iverksette en utredning om gjenbruk og videreutvikling av Veksthuset parallelt med nybyggprosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar