fredag 25. januar 2013

Meningsløs utestengning av barnehagene!


Bardu Høyre synes budsjettvedtaket til arbeiderpartiet om å frata barnehagene muligheten til å bruke Barduhallen er helt meningsløs. Høyre oppfordrer ordføreren til å sette denne saken på dagsorden i førstkommende kommunestyre med forslag om vedtaksendring som gir barnehagene igjen muligheten til å bruke Barduhallen.

Bakgrunnen for dette vedtaket er den økonomiske situasjonen Bardu kommune har havnet i de siste årene. Dette på grunn av dårlige politiske beslutninger i tidligere år. Bardu Høyre synes det er urimelig at det er barna som skal ta belastningen for dårlig politisk håndverk.

At barna i Bardu bruker Barduhallen i tidlig alder er av betydning for oppbygging av motorikk, sosialisering og utvikling av glede ved fysisk aktivitet. Høyre ser på dette som en god investering i å stimulere barna til et naturlig forhold til bruk av kommunens idrettsanlegg, som vi også mener vil gi positiv effekt for interessen av fysisk aktivitet videre i oppveksten

I dette budsjettkuttet ligger i tillegg en dobbelt negativ effekt: barna i barnehagen blir ekskludert fra bruk av Barduhallen som ledd i en naturlig tilnærming til fysisk aktivitet, samtidig som Barduhallen mister muligheten til leieinntekter.

Bardu Høyre skjønner ikke logikken i denne saken. Dette er penger som rullerer internt i kommunen – og som i realiteten ikke gir noen besparelse. En sak som kun har negative aspekter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar