tirsdag 20. august 2013

Desperat selvskryt av Sp


 
Sp virket noe desperat i sitt avisinnlegg denne uken. Det trenger nødvendigvis ikke være likhetstegn mellom det å være mest i avisen og det å få til mest for fylket. I innlegget til Sp kan man få inntrykk av at de sakene som ramses opp er saker kun Sp har jobbet med, og tar æren for – og det er jo langt fra sannheten.
Med Sp i en rødgrønn regjering vil vi ikke få til følgende Høyresaker til beste for Troms:

·         at kommunene selv får bestemme over etablering av snøskuterløyper

·         større lokal selvråderett over utmarksområdene

·         vei: 35 mrd. mer til samferdsel. Tilbakeføringa av fylkesveiene til Staten som betyr slutten på dobbelt veibyråkrati, og vi får mer vei for pengene med samlet planlegging og gjennomføring av veiprosjekter

·         vei: Regionpakke Tromsø

·         veivedlikehold: Etablering av et vedlikeholdsfond for infrastruktur på 50 milliarder

·         økte bevilgninger til Forsvaret

·         større utviklingsmuligheter for små og mellomstore bedrifter ved å ta bort formueskatten og arveavgiften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar