onsdag 21. august 2013

Uriktige rødgrønne påstander om egenandel

Høyre ønsker ikke egenandeler for behandling av alvorlige sykdommer, og har heller ikke foreslått å øke nivået på egenandelene. Høyre ønsker å endre egenandelene for å skjerme pasienter med lav inntekt og høye sykdomsutgifter. Dagens egenandeler i helsetjenesten bidrar hverken til å utjevne sosial ulikhet eller til å skjerme pasienter med store sykdomsutgifter og lave inntekter.
De rødgrønne misliker nok at Høyre har presentert nye og bedre løsninger for å redusere helsekøene. Nå spres leserinnlegg som gir inntrykk av at Høyre ønsker å øke egenandelen. Slik etterlates et negativt inntrykk for å skape usikkerhet blant velgerne. De rødgrønne gjør en bevisst fordreining av politikken til Høyre og lager skrekkhistorier som de presenterer som et helhetlig bilde om hva de mener kan skje, slik Tove Karoline Knutsen har gjort i sitt leserinnlegg: «Høyre lover økte egenandeler». Selv har regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, nedsatt et prioriteringsutvalg som også skal se på egenandelene.


Det er behov for å endre egenandelene. Dagens egenandeler rammer folk med svak økonomi og store helseutgifter, det vil Høyre gjøre noe med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar